KiX Senior

KiX – Kreativitet, inspiration & Xtra mycket kärlek

KiX Senior skapar en möjlighet att fortsätta träffa andra när du går i pension från ditt arbete. 
Du som är pensionär eller äldre och jobbar på daglig verksamhet eller bor på LSS-bostad är välkommen att delta. 
Du blir en del av en grupp som träffas regelbundet. 

Genom roliga aktiviteter motverkar vi utanförskap. 
Du deltar utifrån dina egna förutsättningar och intressen. 
Tillsammans lär vi oss att hitta till, delta i och själva skapa de fritidsaktiviteter vi vill. 

Du är med och bestämmer vad vi gör! 

Vad gör KiX Senior?

KiX Senior genomför aktiviteter, utbildningar och event.
Vi lär oss tillsammans i grupp hur man gör om man vill ha en aktiv fritid.
Vi pratar om hur det är att bli pensionär.
Vi övar på att arrangera egna aktiviteter och att hitta till nya aktiviteter.

KiX Senior vill prata med personal och anhöriga för att skapa en långsiktig förändring.

Vill du veta mer?

Läs vår blogg

Eller följ oss på Instagram