KiX Senior

Fritid med KiX Senior

Följ med KiX Senior på fritidsaktiviteter. Här träffar du vänner, testar roliga aktiviteter och har något att se fram emot.
Du blir en del av en grupp som träffas regelbundet.
Du deltar utifrån dina egna förutsättningar och intressen.
Tillsammans lär vi oss att hitta till, delta i och själva skapa de fritidsaktiviteter vi vill.
Alla aktiviteter är gratis och passar dig som är äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning.
Du är med och bestämmer vad vi gör när vi träffas! 


Vad gör KiX Senior?

Vi lär oss tillsammans i grupp hur man gör om man vill ha en aktiv fritid.
Vi pratar om hur det är att bli pensionär.
Vi övar på att arrangera egna aktiviteter och att hitta till nya aktiviteter.

KiX Senior tar fram ett metodmaterial som ger individen och gruppen makten över sin fritid. Metodmaterialet är fritt att använda och utformat för studiecirkelns pedagogiska form. Metodmaterialet syftar till att stärka egenmakten, skapa en känsla av sammanhang och ger ökad möjlighet till en långsiktig förändring för deltagare, personal och anhöriga.


Studieförbundet Vuxenskolan
Allmänna Arvsfonden

Anhörigas riksförbund
FUB

Uddevalla kommun
Lidköpings kommun
Mölndal stad
Halmstad kommun

Projektet pågår mellan 2020-2023 och finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland är projektägare.
Projektet samverkar med flertalet kommuner och organisationer