Hem

Kreativitet, inspiration & Xtra mycket kärlek

Välkommen till våran hemsida!

KiX Senior vill att alla ska vara med och påverka utbudet av fritidsaktiviteter. Målet är att deltagare ska kunna hitta till fritidsaktiviteter på egen hand, och veta hur man gör när man arrangerar aktiviteter tillsammans kompisar. KiX Senior genomför studiecirklar, utbildningar och event för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tack vare Allmänna arvsfonden kunde KiX Senior starta sitt projekt år 2021. Med våra aktiviteter, utbildningar och event hoppas vi att fler personer ska få ha kul och njuta av sin tid som pensionär.

Vad gör KiX Senior?

KiX Senior genomför aktiviteter, utbildningar och event. Vi lär oss tillsammans i grupp hur man gör om man vill ha en aktiv fritid. Vi pratar om hur det är att bli pensionär. Vi övar på att arrangera egna aktiviteter och att hitta till nya aktiviteter. KiX Senior vill prata med personal och anhöriga för att skapa en långsiktig förändring.

Vi jobbar för att alla äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få en aktiv och meningsfull fritid

KiX Senior

Vill du veta mer?

Våra senaste blogginlägg