Om KiX Senior

KiX Senior skapar en möjlighet att fortsätta träffa andra när du går i pension från ditt arbete. 
Du som är äldre och jobbar på daglig verksamhet eller bor på LSS-bostad är välkommen att delta. 
Du blir en del av en grupp som träffas regelbundet. 

Genom roliga aktiviteter motverkar vi utanförskap. 
Du deltar utifrån dina egna förutsättningar och intressen. 
Tillsammans lär vi oss att hitta till, delta i och själva skapa de fritidsaktiviteter vi vill. 

Du är med och bestämmer vad vi gör! 

Mer information