Välkommen på slutkonferens! 

VAD: KiX Seniors slutkonferens. | NÄR: 13 september. 10:00 – 16:00 | VAR: Redbergsteatern, SV Göteborg eller digitalt

Välkommen på slutkonferens! 

Vårt arvsfondsprojekt går mot sitt slut och vi vill hälsa dig varmt välkommen till vår slutkonferens. Tillsammans med våra inbjudna gäster kommer vi under dagen summera projektet, presentera vårt metodmaterial och prata om hur kommuner, SV-avdelningar och andra delar av civilsamhället kan arbeta tillsammans för en implementering av metoden vi tagit fram. 

Arvsfondsprojektet KiX Senior har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning. 
Med KiX-metoden träffas deltagarna i studiecirklar, gärna på offentliga mötesplatser för seniorer. 
I samskapande processer undersöker och utmanar gruppen sig själva för att hitta fritidsintressens som passar dem. 
Metoden gör dem trygga med varandra och leder till ett ökat socialt nätverk, ger stimulans och ett mer aktivt fritidsliv. 
Studiecirkeln är deltagarstyrd och låter deltagarna utvecklas som individer och för att ta plats i samhället.

Medverkande

Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet öppningstalar och bland övriga gäster syns både Anders Lago, ordförande för Riksförbundet FUB och Julia Charleson, kanslichef hos Anhörigas riksförbund. Dagen leds av Anna Anteryd, verksamhetsutvecklare funktionsrätt hos SV Regionförbund Västra Götaland. 

Intresseanmälan

För att få en uppfattning om hur många som vill delta på plats respektive digitalt skickar vi nu ut den här intresseanmälan. Den är inte bindande men vi hoppas naturligtvis att du skriver upp dig på listan och datumet i din kalender. Att skriva upp sig redan nu garanterar också att du får info när anmälan väl öppnar. 

Sprid gärna inbjudan till personer i ditt nätverk som kan tänkas ha intresse av att delta.