KiX Senior + AllAgeHub

Att samverka, samtala och samla in så mycket information vi bara kan – det är vad vi gör just nu i projektet! Idag har vi genomfört en presentation av projektet KiX Senior i en nätverksträff som projektet AllAgeHub arrangerade. I detta nätverksmöte deltog bland annat personal inom LSS och representanter från pensionärsorganisationer i Göteborgsområdet. IFortsätt läsa ”KiX Senior + AllAgeHub”

Att gå i pension

Att gå i pension är något som inte alla människor vill, eller ser fram emot. Det kan kännas jobbigt att inte få gå till sitt arbete eller sin sysselsättning. Att träffa kompisar och delta i fritidsaktiviteter är därför extra viktigt när man har gått i pension, så att man inte känner sig ensam. Projekt KiX Senior villFortsätt läsa ”Att gå i pension”