KiX Senior + AllAgeHub

Att samverka, samtala och samla in så mycket information vi bara kan – det är vad vi gör just nu i projektet! Idag har vi genomfört en presentation av projektet KiX Senior i en nätverksträff som projektet AllAgeHub arrangerade. I detta nätverksmöte deltog bland annat personal inom LSS och representanter från pensionärsorganisationer i Göteborgsområdet. I slutet av vår presentation ställde vi frågor till de som deltog i mötet, och som deltagare fick diskutera och reflektera kring i grupp. Gruppernas reflektioner presenterades sedan, och vi i projekt KiX Senior är tacksamma för många bra reflektioner och förslag!

Frågorna vi ställde var:
– Vad behövs i verktygslådan inför en pension?
– Vilka möjligheter ser ni med digitalisering för målgruppen seniorer med intellektuella funktionsnedsättningar?

När vi arbetar med att ta fram stödmaterial som ska öka möjligheterna för deltagare att skapa sig en aktiv fritid som pensionär, är denna typ av information och kunskapsutbyte av stor vikt och betydelse. Vi tackar AllAgeHub för tiden vi fick till att delta i erat nätverksmöte, och ser fram emot uppföljningen av detta!

För mer information om AllAgeHub, besök deras hemsida: https://allagehub.se/

/KiX Senior projektgrupp

Att gå i pension

Att gå i pension är något som inte alla människor vill, eller ser fram emot. Det kan kännas jobbigt att inte få gå till sitt arbete eller sin sysselsättning. Att träffa kompisar och delta i fritidsaktiviteter är därför extra viktigt när man har gått i pension, så att man inte känner sig ensam.

Projekt KiX Senior vill förbereda, lära och skapa en vana hos deltagare att hitta till aktiviteter, delta i aktiviteter och arrangera egna fritidsaktiviteter. Vi vill även arbeta med de personer som finns i deltagarnas omgivning, och dom som arrangerar fritidsaktiviteter för seniorer. 

Vi söker nu efter information och erfarenheter som kan hjälpa oss i vårat arbete. Vi vill veta mer om vad vi kan göra för att förbereda deltagare för livet som pensionär. Vi bjuder därför in dig som är intresserad till en dialog med oss.

Arbetar du inom daglig verksamhet eller andra LSS insatser och har erfarenhet av att förbereda personer på att gå i pension, eller ser brister i detta arbete?

  • Arbetar du inom daglig verksamhet eller andra LSS insatser och har erfarenhet av att förbereda personer på att gå i pension, eller ser brister i detta arbete?
  • Är du anhörig till någon som behöver stöd eller ökad kunskap kring fritidslivet som pensionär?
  • Ska du snart gå i pension, och har funderingar kring fritidslivet som pensionär?

Kontakta gärna oss om du har information och/eller erfarenheter som du vill dela med dig av.

Ida.wahman@sv.se

Sandra.Ekholm@sv.se

Bonnica.Sjöblom@sv.se

Vad betyder KiX?

KiX står för Kreativitet, inspiration & Xtra mycket kärlek. Dessa ord tycker vi representerar det som projektet strävar efter och arbetar utifrån.

Varför finns KiX Senior? På denna sida kommer vi inom kort lägga upp all information du behöver för att få en tydlig uppfattning av vad projektet gör, vill göra och hur vi arbetar. Följ oss på vår resa!