Enkät

Att gå i pension

Klicka här för att komma till enkäten (öppnas i ny flik)

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

Vilka förberedelser behövs för en person med intellektuell funktionsnedsättning inför en pension?

Vi som arbetar i projekt KiX Senior anser att det är bra och viktigt att personer som ska gå i pension förbereds inför tiden som pensionär. Övergången mellan arbete och pension är i många fall kort kan upplevas som plötslig, och ibland tas inte beslutet av att gå i pension av individen själv. Det sociala nätverket kan minskas drastiskt under tiden som pensionär, och ibland finns inget nytt naturligt sammanhang att tillgå.

KiX Senior’s mål: Vi vill skapa ett stödmaterial för de som arbetar inom LSS insatser, som förbereder och underlättar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i övergången från daglig sysselsättning till tiden som pensionär. Utifrån insamlad information, samarbete med personal inom LSS insatser och personer med egna intellektuella funktionsnedsättningar vill vi kartlägga en process som kan gynna övergången från arbete till pension. Vårat mål är att ta fram ett stödmaterial som kan användas nationellt. Stödmaterialet ska bestå av ett samlat material som förtydligar vikten av goda förberedelser och som innehåller ett samlat utbud av studiecirklar och aktiviteter med syfte att förbereda och delge den kunskap som en person kan behöva.

Syfte med denna enkät: Med denna enkät vill vi samla in information och kartlägga hur personal, närstående, anhöriga eller övrigt berörda upplever och ser på behovet av information och förberedelse inför en pension för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Den information vi samlar in kommer att vara bidragande underlag för det stödmaterial som sedan tas fram tillsammans med projektets samverkande verksamheter.

Dina svar är anonyma och enkäten består av 13 frågor som beräknas ta ca 10 minuter att svara på.

Stort tack för din tid och medverkan!

Med Vänlig Hälsning,
KiX Senior Projektgrupp

%d bloggare gillar detta: