Enkät

– Att gå i pension

KiX Senior är ett arvfondsprojekt som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland och som har som mål att öka utbud och tillgänglighet av fritidsaktiviteter för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar. En del i detta arbete är nu att ta fram ett stödmaterial som kan underlätta övergången från daglig sysselsättning och arbete till pension. 

I stödmaterialet vill vi tydliggöra vikten av förberedelser inför tiden som pensionär för en person med intellektuell funktionsnedsättning, och fungera som ett underlag för personal inom olika insatser som arbetar nära personer i projektets målgrupp.  

Vi samlar nu in information, erfarenheter och kunskap som kan bidra i framställandet av detta stödmaterial nationellt, och är tacksamma för all information vi kan få. Genom att svara på frågorna här bidrar du till detta arbete med din kunskap och erfarenhet.