För personal och arrangörer

En aktiv fritid

Med gemenskap, trygghet och samskapande som metod skapar KiX Senior tillhörighet, självförtroende och glädje för deltagarna och sätter dem i ett socialt sammanhang när arbetsliv har gått eller är på väg att gå över i pensionärsliv.

Projektet bedriver verksamhet i studiecirkelform med målet att varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, viljor och intressen. 

Vi vill att alla ska ha rätt till ett aktivt fritidsliv. Som deltagare är du med och bestämmer vad vi gör.


Vi vill öka kunskapen, möjligheterna och vanan hos deltagare i att söka upp aktiviteter utifrån sitt eget intresse och att testa nya aktiviteter. Detta bidrar inte bara till en mer aktiv fritid som pensionär. Det minskar även risken för att en deltagare blir sysslolös efter avslutat arbete eller daglig verksamhet.

I vårt arbete vill vi identifiera trösklar och hinder som gör det svårt för deltagare att ta del av utbudet av fritidsaktiviteter. Vi vill hitta lösningar, nya vägar och sammanställa den information som behövs för deltagare, personal och anhöriga att möjliggöra en aktiv fritid för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet samarbetar med kommunala LSS insatser genomföra testcirklar med syfte att skapa och sammanställa ett stödmaterial som underlättar denna insats för personal som arbetar med eller nära deltagare ur projektets målgrupp.

Ålder

Vi vet att tiden då man går i pension är väldigt varierande i denna målgrupp, och vi vill inte låsa oss vid en viss ålder. Vi vill att alla ska få njuta av sin tid som pensionär, och vill därför arbeta med de personer som närmar sig sin pension, eller redan har gått i pension.

Att ändra en vana tar tid, och därför är det bra om dessa insatser genomförs och vanor skapas i god tid innan det är dags att avsluta sitt arbete eller dagliga sysselsättning.

Den som har kul på fritiden mår bättre

Journal of Behavioural medicine

Genom att identifiera trösklar och hitta lösningar på svårigheter och utmaningar kan vi tillsammans göra det lättare för deltagare att skapa sig en aktiv och meningsfull fritid.

Vi vill i våra aktiviteter arbeta medvetet med att uppmuntra deltagarna till att testa nya aktiviteter och besöka nya allmänna mötesplatser där tillgängliga aktiviteter arrangeras. Vi vill att deltagare ska bli vana vid att delta i en aktivitet med andra personer, utifrån eget intresse men också utifrån det faktum att vi mår bra av att ingå i ett sammanhang.

Det är inte alltid aktiviteten i sig som det viktiga, utan: mötet mellan människor, att få ha en aktivitet att planera in och se fram emot, och få vara en del av ett sammanhang.