Här är jag! – Info

Info till personal och anhöriga

Här är jag! – en konstutställning

Pandemin fortsätter men det gör också vi i KiX Senior! Helt gratis får ni
möjlighet att medverka i en konstutställning som vi skapar i flera
kommuner.


Vad
KiX Senior skapar fritidsaktiviteter för och med äldre personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Våren 2021 genomförde vi en
konstutställning med temat ”Min Coronatid”. Vi har nu valt att skapa en ny
utställning med temat ”Här är jag!” Deltagarna får skapa något som
symboliserar dem själva. Det kan vara ett självporträtt, något de tycker om
eller ett handavtryck.


Varför
Vi vet att många är väldigt ensamma och längtar efter sammanhang. Vår
förhoppning är att deltagarna ska få känna att de är del av något större
tillsammans med andra. Vi vill också att deltagarna ska få ta plats i det
offentliga rummet med sin kreativitet.


Hur
Alla deltagare får varsin canvas att skapa på. De får själva tolka temat helt
fritt och alla typer av material är tillåtna. Alla får också ett papper med
frågor att svara på. Frågorna kommer presenteras ihop med konstverket.


Kontaktperson
Vi ser gärna att boendet/verksamheten bistår med en kontaktperson för de
deltagare som inte är helt självgående. Som kontaktperson håller du koll på
viktiga datum, är med deltagaren/deltagarna när de skapar sina verk. Samt
har kontakt med projektledaren från KiX Senior.

Vi ser gärna att du som kontaktperson är med och inspirerar deltagarna
under skapandet. Vid behov hjälper du också till med de medskickade
intervjufrågorna. Deltagarna behöver inte själva kunna läsa och skriva.
Fokus ligger på deltagandet i aktiviteten och det är det som är det viktiga.


Viktiga datum!
1/3
Sista anmälningsdag för medverkan
v. 12 Utlämning av tavla och material
v. 13–14 Skapas konstverk
v. 15 Vi hämtar tavlor och intervjufrågor
v. 17 Utställningen är på plats (Mer info kommer)
Onsdag den 27/4 Digital vernissage för deltagare i Teams
Vernissage 1 kl. 13.00
Vernissage 2 kl. 18.00


OBS! Anmälan till vernissagen sker till projektledare för att få en länk. Ange
namn, e-post och vilken vernissage ni vill delta i. Sista anmälningsdagen är
25/4.
Efter avslutad konstutställning lämnar vi tillbaka konstverken

Fler frågor? Kontakta oss