Infoträff

Välkommen på informationsmöte med KiX Senior

Kanske ni har lust att starta studiecirklar för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning? Projektet KiX Senior går snart in i sitt tredje och sista år som projekt och vill erbjuda avdelningar nationellt att testa vår modell. I studiecirklar får våra äldre lära sig att hitta till, delta i och skapa en meningsfull fritid tillsammans.

Den 14/9 kl. 14:00-15:30 erbjuder vi en informationsträff för intresserade medarbetar inom SV kring KiX Senior, dess verksamhet och eventuell uppstart.

Den 12/10 kl. 18:00-21:00 erbjuder vi en cirkelledarutbildning för de avdelningar som har en cirkelledare och vill starta KiX Senior cirklar. (Denna utbildning är ett komplement till SVs egna cirkelledarutbildning)

Projektet kommer stå för utbildning och arvode till cirkelledare samt en peng för fika och material till cirklarna. Det är alltså inga kostnader involverat för er som avdelning. Snarare tvärt om då vårt projekt startades innan de nya reglerna för arvsfondsprojekt började gälla. Ni som avdelning kan alltså rapportera dessa projektcirklar som verksamhet.