Om KiX Senior

En aktiv fritid

Arvsfondsprojektet KiX Senior har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Personer med IF lever allt längre tack vare förbättrade livsvillkor. Målgruppen har dock generellt sett fler fysiska svårigheter och fler hinder som gör det besvärligare att delta i fritidsaktiviteter. Daglig verksamhet skapar under ett arbetsliv fasta rutiner och sociala möten. Pension från DV leder dock ofta till hemmasittande, ensamhet och utanförskap. När anhöriga blir äldre eller går bort minskar eller försvinner även det stödet.  

Med KiX-metoden träffas deltagarna i studiecirklar, gärna på offentliga mötesplatser för seniorer. I samskapande processer undersöker och utmanar gruppen sig själva för att hitta fritidsintressens som passar dem. Metoden gör dem trygga med varandra och leder till ett ökat socialt nätverk, ger stimulans och ett mer aktivt fritidsliv. Studiecirkeln är deltagarstyrd och låter deltagarna utvecklas som individer och för att ta plats i samhället. Metoden främjar hälsan, motverkar utanförskap och stärker KASAM, känsla av sammanhang. 

Den som har kul på fritiden mår bättre

Journal of Behavioural medicine

KiX-metoden

Metoden består av fem delar. Nedan presenterar vi kort de olika delarna. Projektet pågår dock fortfarande. Är du intresserad av att se det faktiska, icke slutreviderade, materialet är du välkommen att kontakta projektledningen

Metodbeskrivning

I metodbeskrivningen får den som vill starta upp KiX Senior bakgrundsinformation, tillvägagångssätt och praktiska tips.

Cirkelledarmaterial

I cirkelledarmaterialet finns inspiration, tips och övningar för studiecirkeln.

Deltagarmaterial

Deltagarmaterialet har bildstöd och består av en intresseenkät, loggbok samt en utvärdering för den som går i studiecirkeln.

Cirkelledarintroduktion

Alla som blir cirkelledare i KiX Senior får möjlighet att gå en KiX- cirkelledarintroduktion. Introduktionen presenterar metoden på ett inspirerande och avslappnat sätt.

Introduktionen blir film under vår/sommar 2023.

Aktivitetskortlek

Ett verktyg som cirkelledare och deltagare på ett lekfullt sätt kan använda i inspirationssyfte. Aktivitetskortleken möjliggör ökad delaktighet för de deltagare som har svårare att verbalt förmedla idéer. Det är också ett verktyg som kan bli en katalysator för associationer, abstrakt tänkande, minnen och intressen