Projektet fram till nu

Min Coronatid

Projektets första år präglades såklart av Covid-19 och de restriktioner som begränsade våra möjligheter till fysiska träffar.

Under rubriken Min Corontid lyckades vi få ändå till en aktivitet som inte bara var digital.

Min Coronatid

Digitala utställningar

Klicka på varje berättelse för att se dem i större storlek.

Lidköping

Mölndal

Halmstad

Uddevalla

Min Coronatid

Hur gick det till?

Deltagare från flera olika boenden och daglig verksamheter fick ett litet konstnärkit skickat hem till sig. I egen takt skapade så deltagarna ett verk på temat Min Coronatid.

Alla konstverk samlades in och i samverkan med medverkande kommuner anordnades utställningar på bibliotek och i ett fall utomhus i en park. Utställningarna visades i skyltfönster så de gick att beskådas utifrån i en så smittsäker miljö som möjligt. Deltagarna och allmänheten kunde så se verken i sin egen takt eller under mer ordnade former under den tid utställningen varade.

Utställningen kompletterades med en digital vernissage. I gemensamma Zoomrum fick konstnärerna under festliga former berätta närmare om sina verk för varandra och anhöriga.

Slutligen sammanställdes alla verk i fyra digitala utställningar som publicerades här på kixsenior.com

Sammanfattningsvis blev Min Coronatid en mycket lyckad aktivitet som bockade i alla rutor i vad som brukar kallas engagemangsmatrisen. I den eftersträvas engagemang i både digitala och fysiska rum samt i synkrona och asynkrona tidsspann.

Källa: medlemsutveckling.se

Vi ser här en modell där inkludering och engagemang är ledorden. Deltagarna står för allt innehåll utifrån ett gemensamt tema. Vi är inte genomgående beroende av enbart fysiska möten eller av enbart digital teknik för att genomföra aktiviteten som helhet. Deltagarna kan utifrån möjligheter, intresse eller engagemang delta i hela eller delar av aktiviteten.